Browsed by
Category: Pályázatok

Közösségi tér kialakítása Inkén – TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00068

Közösségi tér kialakítása Inkén – TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00068

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00068

A kedvezményezett neve: Inke Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Somogy Megyei Önkormányzat

A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi tér kialakítása Inkén

A szerződött támogatás összege: 199 703 394 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.10.20.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt részeként az 1225 lakosú, somogyi kistelepülés, Inke faluközpontjában lévő telken kultúrház kerül kialakításra.

Megvalósuló tevékenységek:

A tervezéssel érintett ingatlan a 61-es főút és a Rákóczi utca sarkán található. Jelenleg több kisebb nagyobb épület található a telken, ezek elbontásra kerülnek, majd teljes tereprendezés következik. A tervezett, 232,22 m2-es új épület az északi telekhatárral párhuzamosan, az előkert megtartásával lesz elhelyezve. Az egész épület akadálymentesen lesz kialakítva.

Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kerül kialakításra a kultúrház mellett oly módon, hogy a meglévő, 2575 m2-es e célra való placcon parkolót alakítunk ki.

A kultúrház udvarán 1 db okos/napelemes kandeláber kerül telepítésre.

A projekt megvalósítása során a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatjuk.

A közösségi- és kulturális élet körülményei a beruházás hatására jelentősen javulnak, ami növeli a lakosság komfortérzetét, így hozzájárul a kistelepülés lakosságmegtartó erejéhez.

Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben – TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben – TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

Tájékoztató információ

 •  Kedvezményezett neve: Zákány Község Önkormányzata
 • A projekt címe: Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben
 • A szerződött támogatás összege: 59 936 840Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tartalmának bemutatása:A projekt célja a Csurgói járás községeinek (15 település) közösségeinek fejlesztése, ezen belül a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése, valamint a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése.
 • A projekt részcéljai:
 • az egyes települések közösségeinek, identitásának fejlesztése helyi, településen belüli programokkal,
  • a községek helyi civil társadalmának, a civil aktivitásnak erősítése,
  • a település(ek)hez és a térséghez való kötődés megerősítése,
  • a helyi programokon keresztül a járás községeinek egy olyan fórum biztosítása, ahol járási szinten alakul ki párbeszéd és együttműködés a 15 község között,
  • közös, járási szintű együttműködés megerősítése,
  • közösségfejlesztési folyamatot generálni és menedzselni tudó hozzáértő kulcsemberek elérhetővé tétele a Csurgói járásban képzések segítségével,
  • közösségi tervezési folyamat eredményeként létrejövő helyi cselekvési terv létrehozása.
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.02.
 • A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
Inke község általános iskolájának energiahatékonysági fejlesztése – TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00002

Inke község általános iskolájának energiahatékonysági fejlesztése – TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00002

a kedvezményezett neve, INKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
a projekt címe, „Inke község általános iskolájának energiahatékonysági fejlesztése”
a szerződött támogatás összege, 88.730.722,- Ft
a támogatás mértéke (%-ban), 100%
a projekt tervezett befejezési dátuma, 2018. év 12. hó 31. nap
a projekt azonosító száma : TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00002

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00002

Kedvezményezett: Inke Község Önkormányzata

A projekt keretében Inke község elavult, régi, korszerűtlen iskolaépülete kerül felújításra, energetikailag hatékonyabbá tételre. Az épületen nagyobb karbantartást, felújítást 28 éve nem végeztek. A külső nyílászárók régiek, eredeti formájukat elveszítették, szerkezetileg elavultak, tömítettségük, hőtechnikai jellemzőik rendkívül rosszak, cseréjük indokolt. Ezt, a jelenleg rendelkezésre álló, alacsonyabb költségű szigetelési eljárással (tömítőanyag, utólagos bemarás stb.) nem lehet megjavítani. Az épület külső hőszigetelése nem megoldott (az épület kisméretű tömör téglából áll), télen nagyon sok fűtési energiát veszít az épület a falakon keresztül, nyáron pedig gyorsan átmelegszik. Az épület energiaellátására jelenleg megújuló energiát nem alkalmaznak, pedig ez az éves fenntartási költségeket illetve károsanyag kibocsátást jelentős mértékben tudná csökkenteni. Az épület teteje beázik (vizesblokkok, osztálytermek eláztak stb.), a meglévő tető tönkrement. Emiatt eddig a fenntartás szempontjából szükséges napkollektoros rendszert nem tudták elhelyezni. Jelenleg az épület rezsiköltsége magas, ennek ellenére télen a megfelelő belső hőmérsékletet a tanórák alatt sem tudják biztosítani a diákok és dolgozók számára. A Pályázó célja az épület fenntartási költségeinek csökkentése, a diákok és a tanárok számára korszerű, egészséges környezet biztosítása és energia hatékony épület létrehozása. A projekthez kapcsolódó képzés illetve szemléletformáló programok segítségével a Pályázó a helyi lakosság, dolgozók és diákok körében felhívja a projekt eredményeinek bemutatásával a figyelmet az energiahatékonyság, a környezetvédelem fontosságára és a megújuló energiák alkalmazásának előnyeire. A fejlesztés közvetlen célja az épület fenntartási költségeinek (kiemelten fűtésköltségének) csökkentése, annak érdekében, hogy több pénzt lehessen az oktatás minőségére fordítani. Közvetlen cél az egészségtelen (vizes, beázott) épület további beázásának, vizesedésének megakadályozása. Közvetlen cél télen az épület kifűthetősége, a betegségek (megfázás, influenza) kialakulásának csökkentése érdekében. A fejlesztés közvetett célja az intézmény dolgozóinak, tanulóinak és a település lakosságának szemléletformálása, a környezetvédelem fontosságának, az energiahatékonyság és megújuló energiák alkalmazás módjának, előnyeinek, hatásainak megismertetése a lakossággal, az épület hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása és a munkahelyek megtartása. A pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A fejlesztendő intézmények 100%-ban önkormányzati tulajdonban vannak, nem műemlék vagy helyi védett épületek. A projekt keretében biztosításra kerül az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex akadálymentesítése. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonásra kerül. A projekt összes elszámolható összköltsége nem haladja az meg 1 millió EUR-t, így az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján költség-haszon elemzést (CBA elemzés) nem kell elvégezni. A projekt csökkenti az országos üvegházhatású gázkibocsátást. Az ingatlanok hasznos alapterülete meghaladja az 50 nm-t. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai tanúsítvány elkészült. A projekt megvalósítása során a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja. Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit tájékoztatásban részesíti a pályázó.

A projekt összköltsége: 88.730.722,- Ft

Letöltés:

https://inke.hu/wp/wp-content/uploads/2023/05/rovid-osszefoglalas-a-projektrol.pdf