Browsed by
Author: admin

Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben – TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben – TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

Tájékoztató információ

 • a kedvezményezett neve: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • a projekt címe: Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben
 • a szerződött támogatás összege: 59 936 840 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100,00
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.
 • projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1- 2017-00014

A projekt célja a Csurgói járás községeinek (15 település) közösségeinek fejlesztése, ezen belül a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése, valamint a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése. A konzorciumot 15 önkormányzat alkotja. A fejlesztett terület lakosainak száma 10.549  fő (KSH, 2015.01.01.). A konzorciumot alkotó települések közül egyikben sem éri el a lakosok száma a 2.499 főt. A projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamatok valósulnak meg melyek erősítik a helyi identitást, kommunikációt és együttműködést, a közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásán keresztül a települések bevonódnak a járási közösségfejlesztési folyamatba, ezen kívül bűnmegelőzési- és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg járási szinten, melyekhez stratégia is készül.

Hirdetmény – Indul a fogorvosi rendelés

Hirdetmény – Indul a fogorvosi rendelés

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy

2024. május 3-tól indul a fogorvosi rendelés az Iharosberényi fogorvosi körzetben.

Rendelési idő:
Szerda: 10:00 – 17:00
Péntek: 14:30 – 20:30

Iskolafogászat: Szerda: 9:00 – 10:00

Rendel: Dr. Ujvári Zsuzsa fogorvos

A rendelőben történő megjelenés előtt telefonos bejelentkezés szükséges! Időpont kérhető munkanapokon 9:00-16:00 óra között az alábbi telefonszámon: 06/30-140-57-12.

Önkormányzat

Tájékoztató Inke község VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”

Tájékoztató Inke község VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”

Tájékoztató Inke község
VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”

Inke település belterület-külterület határán a Petőfi Sándor utcához csatlakozik a
02 hrsz-ú, a településtől nyugatra fekvő mezőgazdasági hasznosítású területeket
feltáró beton burkolatú út.
Az út a környezetében lévő gazdasági területek megközelítése-kiszolgálása
mellett Jolánta-puszta megközelítését is biztosítja.
A projektben megvalósult felújítási munkálatok leírása a következő:
A meglévő betonburkolat az építés idejében képzett dilatációs hézagok nélküli
kavicsbeton. A burkolat vastagsága 15-20 cm között változó, alatta szintén
változó vastagságú murva ágyazattal. A kátyúkban, főleg azok szélén és a
burkolat felületén található anyag megjelenések alapján is kellő biztonsággal
megállapítható, hogy a meglévő betonburkolat anyagának szilárdsága nem éri el
a vonatkozó előírás minimum értékét.
Az út több helyen kátyús, a képzett dilatációs hézagok hiánya következtében
mozgási repedések jelentek meg jellemzően szabálytalan vonalak mentén,
leginkább keresztirányhoz közeli nyomvonalon. A szabálytalan repedéseknél
eltérő tágasságú hézagoknál a csatlakozó részek magasságban elmozdultak
egymástól, azokban több helyen megtelepedtek a gyomok. A romlások
szabálytalan alaprajzú helyeit különböző szemszerkezetű és szilárdságú betonnal
több helyen szakszerűtlenül javították A gyepes padka jellemzően felmagasodott.
A vízelvezetés, ahol van ott az út melletti különböző mértékben feltöltődött,
gyepes árokban, máshol az út szélén folyik. A vízelvezetési elégtelenségek
következtében a kátyúkban, felmagasodott padka mellett megáll a csapadékvíz,
ami a burkolat alatti rétegekbe beszivárogva további károsodásokhoz
állagromláshoz vezet. A felújítás igénye a nyomvonal korrigálás; a
mezőgazdasági területek és a Jolánta pusztai fejlesztések megfelelő szolgáltatási
színvonalú közlekedési infrastruktúra kialakítása, hosszútávú járhatóság
biztosítása érdekében jelentkezik. A felújítás a burkolat-részek teljes
szerkezetében való elbontását, a bontott anyag lerakóhelyre való elszállítását. A
korrekciós szakasz új pályaszerkezetének helyén földkiemelést, tükörkészítést; a
kikerülő felesleges földanyag elszállításával. A korrekciós szakasz új
pályaszerkezetének helyén M56 ágyazati/fagyvédő réteg kerül beépítésre.
A támogatás terhére a következő útpályafelújítási munkákat valósítottuk meg:

 • A korrekciós szakasz új pályaszerkezetének helyén Ckt hidraulikus
  kötőanyagú útalap beépítését 5 m-ként dilatációs hézagképzését és annak
  rugalmas hézagképző anyaggal való kitöltését.
 • A meglévő megmaradó betonburkolat feszültségmentesítését.
 • A meglévő megmaradó betonburkolat kátyúinak szakszerű javítása valósul
  meg. A teljes burkolatfelület letakarítását és bitumenemulzióval való
  kellősítése, AC-11(N) kopóréteg tömörített beépítése, kétoldali M22
  anyagú padka készítése.
 • A felmagasodott padka lenyesését; meglévő árokszakaszok profilozó
  kitakarítását; a tervezett új árokszakaszok kialakítását; a földfelesleg
  elszállításával.
 • Az út alatti és a telekbejáróknál lévő átereszek beépítését, felújítását;
  felettük teherelosztó vb lemez védelemmel.
  A projekt megvalósítása a Capital-Handling Kft-vel 2022. május 16-án megkötött
  vállalkozói szerződéssel indult. A munkaterület átadása a szerződésben szereplő
  határidőre megtörtént. A műszaki átadás-átvétel 2023. április 4-én megtörtént, a
  tervezett munkák 100%-ban megvalósultak.
Közösségi tér kialakítása Inkén – TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00068

Közösségi tér kialakítása Inkén – TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00068

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00068

A kedvezményezett neve: Inke Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Somogy Megyei Önkormányzat

A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi tér kialakítása Inkén

A szerződött támogatás összege: 199 703 394 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.10.20.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt részeként az 1225 lakosú, somogyi kistelepülés, Inke faluközpontjában lévő telken kultúrház kerül kialakításra.

Megvalósuló tevékenységek:

A tervezéssel érintett ingatlan a 61-es főút és a Rákóczi utca sarkán található. Jelenleg több kisebb nagyobb épület található a telken, ezek elbontásra kerülnek, majd teljes tereprendezés következik. A tervezett, 232,22 m2-es új épület az északi telekhatárral párhuzamosan, az előkert megtartásával lesz elhelyezve. Az egész épület akadálymentesen lesz kialakítva.

Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kerül kialakításra a kultúrház mellett oly módon, hogy a meglévő, 2575 m2-es e célra való placcon parkolót alakítunk ki.

A kultúrház udvarán 1 db okos/napelemes kandeláber kerül telepítésre.

A projekt megvalósítása során a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatjuk.

A közösségi- és kulturális élet körülményei a beruházás hatására jelentősen javulnak, ami növeli a lakosság komfortérzetét, így hozzájárul a kistelepülés lakosságmegtartó erejéhez.