Tájékoztató Inke község VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”

Tájékoztató Inke község VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”

Tájékoztató Inke község
VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”

Inke település belterület-külterület határán a Petőfi Sándor utcához csatlakozik a
02 hrsz-ú, a településtől nyugatra fekvő mezőgazdasági hasznosítású területeket
feltáró beton burkolatú út.
Az út a környezetében lévő gazdasági területek megközelítése-kiszolgálása
mellett Jolánta-puszta megközelítését is biztosítja.
A projektben megvalósult felújítási munkálatok leírása a következő:
A meglévő betonburkolat az építés idejében képzett dilatációs hézagok nélküli
kavicsbeton. A burkolat vastagsága 15-20 cm között változó, alatta szintén
változó vastagságú murva ágyazattal. A kátyúkban, főleg azok szélén és a
burkolat felületén található anyag megjelenések alapján is kellő biztonsággal
megállapítható, hogy a meglévő betonburkolat anyagának szilárdsága nem éri el
a vonatkozó előírás minimum értékét.
Az út több helyen kátyús, a képzett dilatációs hézagok hiánya következtében
mozgási repedések jelentek meg jellemzően szabálytalan vonalak mentén,
leginkább keresztirányhoz közeli nyomvonalon. A szabálytalan repedéseknél
eltérő tágasságú hézagoknál a csatlakozó részek magasságban elmozdultak
egymástól, azokban több helyen megtelepedtek a gyomok. A romlások
szabálytalan alaprajzú helyeit különböző szemszerkezetű és szilárdságú betonnal
több helyen szakszerűtlenül javították A gyepes padka jellemzően felmagasodott.
A vízelvezetés, ahol van ott az út melletti különböző mértékben feltöltődött,
gyepes árokban, máshol az út szélén folyik. A vízelvezetési elégtelenségek
következtében a kátyúkban, felmagasodott padka mellett megáll a csapadékvíz,
ami a burkolat alatti rétegekbe beszivárogva további károsodásokhoz
állagromláshoz vezet. A felújítás igénye a nyomvonal korrigálás; a
mezőgazdasági területek és a Jolánta pusztai fejlesztések megfelelő szolgáltatási
színvonalú közlekedési infrastruktúra kialakítása, hosszútávú járhatóság
biztosítása érdekében jelentkezik. A felújítás a burkolat-részek teljes
szerkezetében való elbontását, a bontott anyag lerakóhelyre való elszállítását. A
korrekciós szakasz új pályaszerkezetének helyén földkiemelést, tükörkészítést; a
kikerülő felesleges földanyag elszállításával. A korrekciós szakasz új
pályaszerkezetének helyén M56 ágyazati/fagyvédő réteg kerül beépítésre.
A támogatás terhére a következő útpályafelújítási munkákat valósítottuk meg:

 • A korrekciós szakasz új pályaszerkezetének helyén Ckt hidraulikus
  kötőanyagú útalap beépítését 5 m-ként dilatációs hézagképzését és annak
  rugalmas hézagképző anyaggal való kitöltését.
 • A meglévő megmaradó betonburkolat feszültségmentesítését.
 • A meglévő megmaradó betonburkolat kátyúinak szakszerű javítása valósul
  meg. A teljes burkolatfelület letakarítását és bitumenemulzióval való
  kellősítése, AC-11(N) kopóréteg tömörített beépítése, kétoldali M22
  anyagú padka készítése.
 • A felmagasodott padka lenyesését; meglévő árokszakaszok profilozó
  kitakarítását; a tervezett új árokszakaszok kialakítását; a földfelesleg
  elszállításával.
 • Az út alatti és a telekbejáróknál lévő átereszek beépítését, felújítását;
  felettük teherelosztó vb lemez védelemmel.
  A projekt megvalósítása a Capital-Handling Kft-vel 2022. május 16-án megkötött
  vállalkozói szerződéssel indult. A munkaterület átadása a szerződésben szereplő
  határidőre megtörtént. A műszaki átadás-átvétel 2023. április 4-én megtörtént, a
  tervezett munkák 100%-ban megvalósultak.
Comments are closed.