Inke Polgárőr Egyesület

Név: Inke Polgárőr Egyesület, Röviden: IPE.

Székhelye:8724 Inke, Kanizsai u. 6.

Tel:06-30/621-8240

Email:inkepolgaror@gmail.com

 

A polgárőrség 1997-ben alakult, helyi működési szintű.

Jogállása: Közhasznú civil szervezet

Fő tevékenységi területe: Közbiztonság védelme

Adószám:18767672-1-14

Képviselője: Nagy Zoltán-elnök:

Elérhetősége:8724 Inke, Hunyadi utca

A polgárőrség vezetői:

Nagy Zoltán : Elnök

Tánczos Tamás: Elnökhelyettes

Titkár: Pintér Barbara